Košík Kusov: 0 Cena: 0 €

Obchodné podmienky

VÝBER TOVARU

-Tovar predávaný na našej stránke je rozdelený do podskupín (.RC LIETADLÁ, RC VRTUĽNÍKY atď...)
 Kliknite  na jednu z nich a zobrazí sa Vám kompletná ponuka výrobkov zvoleného segmentu.

V ikonách sú zobrazené ponúkané typy výrobkov. Pod obrázkom každého je uvedený typ, stručný popis a naša predajná cena výrobku. Ak kliknete na obrázok, alebo názov výrobku - objaví sa podrobný popis, často s galériou (ikona fotoaparátu), prípadne na dolnom okraji strany prílohy na stiahnutie: video alebo technický popis, či originálny manuál.  ( Pokiaľ v ikonke nie je údaj o cene, znamená to, že tento výrobok momentálne nie je možné objednať.)
Všetky uvedené cenové údaje sa môžu meniť v závislosti od zmeny kurzu Euro voči USD. Cena tovaru sa teda môže zmeniť, zákazník však bude o každej zmene ceny tovaru informovaný a bude požiadaný o akceptovanie ceny. Ak bude nová cena pre zákazníka neakceptovateľná, objednávka sa automaticky zruší.

Pri väčších objednávkach  skúste s nami dohodnúť zľavu s ceny. -:)

OBJEDNÁVKA

V prípade, že ste sa rozhodli výrobok zakúpiť, kliknite na symbol nákupného košíka, umiestnený napravo, pri každom výrobku. V sekcii NÁKUPNÝ KOŠÍK sa zobrazí vybraný typ a cena výrobku. Pokiaľ ste ukončili Váš výber, kliknite na ikonu "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU". Systém bude od Vás žiadať, aby ste sa zaregistrovali (len pokiaľ ste sa nezaregistrovali pri predchádzajúcej návšteve).
Kliknite na nadpis "REGISTRÁCIA", vyplňte formulár a kliknite na nadpis "ZAREGISTROVAŤ" sa a " ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU".

Pokiaľ ste u nás už zaregistrovaní, po kliknutí na nadpis OBJEDNÁVKA v hlavnom menu zadajte meno a heslo, pod akým ste sa zaregistrovali v minulosti. Vaša objednávka bude vybavená bez nutnosti registrácie.

Môžete poslať objednávku aj na mail svec@rcmodel.sk, alebo cez sms na číslo 0918-183668, sms musí obsahovať adresu, kde má byť tovar doručený a objednávacie číslo, prípadne mód pri rc setoch (plyn vpravo, alebo vľavo na ovládači), prípadne môžete poslať objednávku poštou, na obálku napíšte adresu:

RC-MODEL R.ŠVEC, Čierne Kľačany 195, 953 05 Zlaté Moravce 5

DODÁVKA TOVARU

Vašu objednávku vybavíme do 3 pracovných dní, pokiaľ sa žiadaný tovar nachádza v sklade. Pokiaľ výrobok nemáme v sklade, budeme kontaktovať dodávateľa a Vašu objednávku vybavíme v najbližšom možnom termíne. Ak máte záujem o urgentné dodanie, uveďte to, prosím, v poznámke. Nechajte mailový, resp. telefonický kontakt, aby sme mohli oznámiť, či danú objednávku vieme vybaviť v požadovanom termíne (darček k sviatku a pod.)

1. Tovar spravidla zasielame na dobierku prostredníctvom Slovenskej Pošty a.s., 1.triedou, poistenou zásielkou kalkulovanou podľa cenníka Slovenskej Pošty cca od 5,-  Euro, podľa veľkosti a váhy balíka).

2.a Iný spôsob doručenie ja možné dohodnúť telefonicky na čísle 0918 183 668.
2.b Po telefonickej dohode môžeme objednaný tovar odovzdať osobne, resp. možete ho prevziať na prevádzke v Čiernych Kľačanoch (okres Zlaté Moravce)
 

ZÁRUKA, REKLAMÁCIE A SERVIS

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na 24 mesiacov od dňa zakúpenia tovaru, čo je vyznačené aj na Záručnom liste.


Pri reklamácii je kupujúci povinný oboznámiť predávajúceho s rozsahom závady a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane návodu a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu . Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od predávajúceho.

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY:
Objednávku je možné stornovať do 10 hodín od jej podania elektronickou poštou alebo telefonicky bez poplatkov. V prípade zrušenia objednávky po tejto lehote dodávateľ môže uplatniť sankčný polatok vo výške 5% z ceny objednaného tovaru.